Bánh Trung Thu Leong Yin

per page
Desc
 1. VIP SET: Thu Cúc Sum Vầy
  VIP SET: Thu Cúc Sum Vầy
  640,000 ₫
 2. Premium Set: Thu Vàng Sung Túc
  Premium Set: Thu Vàng Sung Túc
  830,000 ₫
 3. Bánh Trung thu Kim sa
  Bánh Trung thu Kim sa
  160,000 ₫
 4. Bánh Mocha Milk Tea
  Bánh Mocha Milk Tea
  160,000 ₫
 5. Bánh Hạt sen Hoàng kim
  Bánh Hạt sen Hoàng kim
  160,000 ₫
 6. Bánh Trung thu Ngũ sắc
  Bánh Trung thu Ngũ sắc
  160,000 ₫
 7. Bánh Kim sa Mè đen
  Bánh Kim sa Mè đen
  160,000 ₫
 8. Bánh Trung thu Trà xanh
  Bánh Trung thu Trà xanh
  160,000 ₫
 9. Bánh Gia hảo Nguyệt viên
  Bánh Gia hảo Nguyệt viên
  160,000 ₫
 10. Bánh Phỉ Thúy Hoàng Kim
  Bánh Phỉ Thúy Hoàng Kim
  160,000 ₫